Jiangsu Baoli Automation Technology Co., Ltd.

Powered by www.300.cn Yangzhou   

苏ICP备11041513号-1 

Contact us

Address: No.1, Yongning Road, Xuzhuang Street, Gaogang District, Taizhou City, Jiangsu Province
General Manager: Qin Yongfeng
Fax:0523-86162565
Zip code:225323     

E-mail:qinyongfeng@js-baoli.com.cn

Business Unit:
Contact: Manager Zhu     

Tel0523-86162555 

E-mail:zhuxiaojing@js-baoli.com.cn

Human Resources Department:
Contact: Minister Zhang 
    Tel:0523-86115931 

E-mail:zhangkaiyun@js-baoli.com.cn

Customer Service Department:

Contact: Secretary Sun     Tel:0523-86162444  

E-mail:sunguifeng@js-baoli.com.cn